Helmzier  

   
Helmzier 1 Helmzier 1 Seitenansicht  
     
Helmzier 2 Helmzier 2a Helmzier 2 Seitenansicht
     
 
Helmzier 3 Helmzier 3 Seitenansicht  
     
 
Helmzier 4 Helmzier 4 Seitenansicht  
     
Krone 1 Krone 2 Krone 3
     
    www.oesch-history.ch
Dezember 2013